Als u een villa wenst te verkopen, moet u er eerst voor zorgen dat alle verplichte attesten aanwezig zijn. Aan deze wettelijk verplichte documenten zijn steeds kosten verbonden. We sommen de nodige attesten even voor u op:

  1. EPC-attest of energieprestatiecertificaat. Wie een woning verkoopt, moet steeds een EPC-attest aanvragen voor deze online mag geplaatst worden. Het is verplicht om deze informatie mee te geven aan kandidaat-kopers. Is uw villa een nieuwbouw? Dan moet u geen EPC-attest aanleveren, maar een EPB-attest.
  2. Ten tweede heeft u een bodemattest nodig. Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond of eigendom over de bodemkwaliteit. U kan dit aanvragen bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
  3. Een ander verplicht document is de keuring van de elektrische installatie. Werd die al gekeurd na 1 oktober 1981, dan is een nieuwe controle niet nodig.
  4. Heeft u een stookolietank? Dan moet deze ook gekeurd zijn. Een stookolietank moet gecontroleerd worden door een erkende technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Bij een ondergrondse tank is een controle om de vijf jaar trouwens verplicht.
  5. Heeft u na 2001 werken uitgevoerd? Dan heeft u tot slot een postinterventiedossier nodig. Dat is een dossier dat al de gedane werken bevat, uitgevoerd sinds 2001. Het dossier bevat al de technische fiches, instructies betreffende het onderhoud, garantiebewijzen, afbeeldingen van leidingen, plannen, …

Al deze verplichte documenten brengen natuurlijk de nodige administratie en rompslomp met zich mee. Bovendien zullen er in de nabije toekomst alleen maar meer verplichte attesten komen, denk maar aan de asbestinventaris die verplicht wordt vanaf 2022. Omdat uw tijd uiteraard kostbaar is, vragen wij al deze wettelijk verplichte documenten met plezier aan.

Boek hier uw afspraak

Vul hieronder uw gegevens in en ik contacteer u zo snel mogelijk om een vrijblijvende afspraak vast te leggen.

You have Successfully Subscribed!